Evelyn with baby Yamikani.
Evelyn with baby Yamikani.
Feeding time (nutritious porridge).
Feeding time (nutritious porridge).